Víte, jaká má být hladina vitamínu D?

Při určení hladiny vitaminu D v lidském těle stanovujeme přesnou metodou ELFA množství 25 hydroxyvitamínu D v krevním séru nebo plazmě. 25 hydroxyvitamín D je cirkulující forma, která je metabolitem vitamínu D2 i D3. Proto je možné touto metodou posoudit celkový dostatek nebo nedostatek vitamínu D.

V našem těle je vitamín D2 i D3 v játrech metabolizován na 25-hydroxyvitamín D. Vitamín D je v této formě rozváděn po těle krevní plazmou. Právě 25-hydroxyvitamín D je tedy vhodný pro určení celkové hladiny vitamínu D v našem těle. Množství 25-hydroxyvitamínu D v krevní plazmě určujeme kvantitativní metodou ELFA (enzyme-linked fluorescent assay – enzymová fluorescenční analýza). Tato metoda je přesnější a citlivější než ELISA (enzyme-linked imunofluorescent assay), ze které byla odvozena. Při metodě ELFA je 25-hydroxyvitamín D analyzován navázáním specifických protilátek proti této molekule. Na protilátky je navázaný enzym, který štěpí přítomný substrát na fluorescenční produkt. Množství vzniklého produktu je přímo úměrné množství 25-hydroxyvitamínu D ve vzorku. Produkt je detekován pomocí fotodiodového fluorimetru a přepočítán na koncentraci 25 hydroxyvitamínu D v ng/ml (nanogramy 25-hydroxyvitamínu D v mililitru krve).

Výsledek tedy odráží celkovou hladinu vitamínu D v našem těle, ať už jsme ho získali ze slunečního záření jako vitamín D3, nebo z potravy či potravinových doplňků ve formě vitamínu D2 nebo D3.

Hladina vitamínu D v krvi:

Deficientní: 0 – 20 ng/ml (0 – 50 nmol/l)
Nedostatečná: 20 – 30 ng/ml (50 – 75 nmol/l)
Optimální: 30 – 60 ng/ml (75 – 150 nmol/l)
Dostatečná: 30 – 100 ng/ml (75 – 250 nmol/l)
Potencionálně toxická: více než 100 ng/ml (více než 250 nmol/l)

Použitá literatura

(1) Holick, M. F. Vitamin D Deficiency. n engl j med 2007, 16.

(2) Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D; Ross, A. C., Taylor, C. L., Yaktine, A. L., Del Valle, H. B., Eds.; The National Academies Collection: Reports funded by National Institutes of Health; National Academies Press (US): Washington (DC), 2011.