Jak se vyznat v různých jednotkách?

Hodnoty vitamínu D jsou udávány v nejrůznějších jednotkách a zápis není jednotný. Proto jsme pro vás připravili krátký text o převodu jednotek.

Doporučená denní dávka vitamínu D

Kolik vitamínu D byste měli přijmou za den se udává v µg (mikrogram) nebo IU (mezinárodní jednotka – International Unit). Na potravinách, které obsahují vitamín D, je obsah vitamínu D uveden jako počet µg (mikrogramů) ve 100 g (gramech) potraviny. U doplňků stravy se častěji setkáte s označením IU. Slouží k porovnání účinných dávek různých biologicky aktivních látek, tedy vitamínů nebo léků.

Abyste si mohli přepočítat množství vitamínu D v potravinách na jednotky a nebo naopak z IU jednotek na mikrogramy, poslouží vám k tomu následující vzorce:

Převod z mikrogramů na IU jednotky:

[µg] = x/40 (x = množství vitamínu D v IU jednotkách)

[IU] = y*40 (y = množství vitamínu D v mikrogramech)

Mějte na paměti, že vitamínu D bychom měli v potravě denně přijmout 15 – 20 µg, tedy 600 – 800 IU.

Hodnoty vitamínu D v krevním séru

Hladina vitamínu D se měří ve vzorku odebrané krve. V testu je kvantifikováno množství 25 hydroxyvitamínu D, což je forma vitamínu D, která je rozváděna po těle. Hodnoty výsledku testu se pak udávají v ng/ml (nanogramy 25 hydroxyvitamínu D v mililitru krve), nebo v nmol/l (nanomoly 25 hydroxyvitamínu D v litru krve). Obě jednotky je možné mezi sebou převádět. Zatímco ng/ml udávají váhové jednotky v 1 mililitru krve, nmol/l udávají počet molekul 25 hydroxyvitamínu D v litru krve.

[ng/ml] = x/2,5 (x = množství vitamínu D v nmol/l)

[nmol/l] = y*2,5 (y = množství vitamínu D v ng/ml)

Optimální hodnoty koncentrace 25 hydroxyvitamínu D v krvi jsou 30 – 60 ng/ml (75 – 150 nmol/l), většina populace těchto hodnot ale zdaleka nedosahuje.

Zajímavost

Někdy muže být obsah vitamínu D v potravinách udáván také v hmotnostních jednotkách uncích (značka oz.). Unce na gramy převedeme násobením počtu uncí hodnotou 28,35.