Víte, který vitamín D přijímat - D2 nebo D3?

Existuje několik forem vitamínu D. Nejrozšířenější jsou formy D3 a D2. Vitamín D3 vzniká v kůži za působení slunečního záření, konkrétně ultrafialového záření B (UVB). Tímto způsobem by se měla pokrýt téměř celá denní spotřeba. Předávkování vitamínem D3 ze slunečního záření nehrozí. Při nadměrné produkci ho záření začne rozkládat.

Vitamín D3

Vitamín D3 (cholekalciferol) získáváme zejména vystavením kůže slunci. Ultrafialové záření (UVB složka), které na nás ze slunce dopadá mění v kůži 7-dehydrocholesterol na previtamin D3, který je okamžitě přeměněn na vitamín D2. Vystavení kůže slunci musí být samozřejmě na přiměřenou dobu, nesmí dojít ke spálení, které zvyšuje riziko karcinomu kůže. Naše kůže je ale schopná slunečnímu záření přirozeně odolávat asi 10 – 30 minut (v závislosti na typu kůže a intenzitě slunečního záření). Během léta, pokud už máme dostatek vitamínu D, sluneční záření začne jeho přebytky zase rozkládat a nemůže díky domu dojít k „předávkování“ vitamínem D ze slunce. Během zimy k nám naopak dopadá velmi málo UVB záření a je proto důležité si hladinu vitamínu D hlídat a vhodně tento vitamín doplňovat.

Solária nelze doporučit jako vhodnou metodu pro doplnění vitamínu D, protože odborníci varují před vedlejšími účinky opalování v soláriích (zejména zvýšení rizika rakoviny kůže). V soláriích je navíc jiný poměr UVA a UVB záření, než v záření ze slunce a dochází proto k rychlejšímu opálení, ale pomalejší syntéze vitamínu D.

Vitamín D2

Vitamín D2 (ergokalciferol) získáváme z potravin. V těch muže být obsažen i vitamín D3. Některé potraviny obsahují vitamín D přirozeně, a do některých je i přidáván (tzv. fortifikované potraviny – uměle obohacené vitamínem D nebo jinou látkou). Oba dva vitamíny jsou metabolizovány na 5-hydroxyvitamín D, takže je jedno, jestli přijímáme formu D2 nebo D3.

Obě formy vitamínu umíme uměle připravit pomocí UV záření. Vitamín D2 se vyrábí ultrafialovým ozařováním ergosterolů z kvasinek a vitamín D3 ultrafialovým zářením 7-dehydrocholesterolu z lanolinu. Obě formy se používají v potravinových doplňcích vitaminu D, na českém trhu je nejvíce těch s vitamínem D3.